Odprawa kadry kierowniczej SG - 12-13 lutego 2015 r.

 

 

 W dniach 12-13 lutego w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie odbyła się odprawa kadry kierowniczej Straży Granicznej.

W odprawie wzięli udział: Sekretarz Stanu w MSW Piotr Stachańczyk, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich w MSW Grzegorz Polak, Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz, Zastępcy Komendanta Głównego SG – gen. bryg. SG Marek Borkowski, gen. bryg. SG Jacek Bajger i płk SG Andrzej Pilaszkiewicz, komendanci oddziałów i ośrodków szkolenia oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych KGSG.
 
Podczas odprawy podsumowano realizację zadań w 2014 roku przez oddziały, ośrodki szkolenia SG, Karpacki Ośrodek Wsparcia SG i poszczególne piony (graniczny, do spraw cudzoziemców i operacyjno-śledczy) oraz omówiono cele na rok 2015 r.


Do najważniejszych z przedstawionych tematów należały: wdrożenie nowego modelu szkolenia w zakresie operacyjno-śledczym i dochodzeniowo-śledczym, Program antykorupcyjny (vademecum), realizacja zadań przez wydziały zabezpieczenia działań, praktyczne aspekty zwalczania handlu ludźmi przez Straż Graniczną, funkcjonowanie Systemu CBD Ewida 2, wdrożenie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) na granicach z Ukrainą, Białorusią i Federacją Rosyjską, wdrożenie nowych systemów w SG (w tym Maximo, API), przestępczość graniczna występująca na granicy zielonej (tendencje działania, nowe  metody, podejmowane działania celem ich, przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

 

Jednym z elementów odprawy była wizyta na terenie Placówki SG w Zbereżu, gdzie odbyła się prezentacja Posterunku Obserwacji Technicznej z kamerą, która pozwala na obserwowanie granicy do 40 km oraz partol pieszy w ochronie granicy państwowej.

Komendant PSG w Zbereżu zapoznał gości ze specyfiką odcinka granicy ochranianego przez podległą mu placówkę, zarówno z Białorusią jak i Ukrainą. Przedstawił charakter występującej przestępczości, metody działania przemytników oraz działania podejmowane przez funkcjonariuszy, mające na celu ujawnienie przestępstw i zatrzymanie osób, które je popełniły.

 

 

 

Integralną częścią odprawy była również uroczysta zbiórka, podczas której wręczono medale. Sekretarz Stanu w MSW Piotr Stachańczyk został uhonorowany „Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego”, przyznanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubelskiego oraz wspieranie rozwoju współpracy transgranicznej, „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”, przyznanym Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Województwa Lubelskiego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz „Medalem Pamiątkowym 620-lecia nadania przywileju lokacyjnego dla Miasta Chełm”, przyznanym przez Prezydenta Miasta Chełm.

 

Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominik Tracz został odznaczony „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz „Medalem Pamiątkowym Księcia Daniela Romanowicza”, Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Marek Borkowski „Medalem 70-lecia Odrodzonego Wojska Polskiego”, zaś Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Jacek Bajger „Medalem XX-lecia Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego”.
Uroczystość zakończyło wystąpienie Zastępcy Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Marka Borkowskiego, który omówił inwestycje w Nadbużańskim OSG oraz podziękował funkcjonariuszom i pracownikom oddziału, zaangażowanym ich realizację.

Dwudniową odprawę kadry kierowniczej Straży Granicznej podsumował w sowim wystąpieniu Sekretarz Stanu w MSW Piotr Stachańczyk.

 

 

 

 

 

 

 

 

fnosg

granty

 

Kontakt

Adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

Tel: +(082) 5685900

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl