Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Podziękowania od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podziękowania od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Autor : Wojciech Kopeć
22.01.2016

Funkcjonariusz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Kryłowie - plut. SG Łukasz Kupiec, otrzymał podziękowania od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusza Błaszczaka, za służbę, podczas polsko – węgierskiej misji, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Unii Europejskiej.

Plut. SG Łukasz Kupiec, podziękowania odebrał dziś w obecności swojego bezpośredniego przełożonego, z rąk Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - gen. bryg. SG Wojciecha Skowronka. Komendant, dziękując wyróżnionemu funkcjonariuszowi za wzorową służbę, pokreślił iż Nadbużański Oddział SG, jest dumny z faktu, iż w jego szeregach służą tak zaangażowani w realizację powierzonych im zadań funkcjonariusze.

 

  • Komendant NOSG z wyróżnonym funkcjonariuszem.
    Komendant NOSG z wyróżnonym funkcjonariuszem.
  • Pamiątkowy ryngraf.
    Pamiątkowy ryngraf.

 


Podczas pobytu w ubiegłym roku na Węgrzech funkcjonariusze SG realizowali zadania z zakresu ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na odcinku granicy państwowej Węgier z Serbią i zwalczania nielegalnej migracji. Do zadań funkcjonariuszy Straży Granicznej należało m.in. zapobieganie nielegalnym przekroczeniom granicy poza przejściami granicznymi, prowadzenie obserwacji miejsc dogodnych do przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom i przekazywanie informacji o sytuacji w rejonie granicy państwowej stronie węgierskiej.

do góry