Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Porady przed wakacyjną podróżą - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Porady przed wakacyjną podróżą

Dariusz Sienicki
09.07.2019

Planując swój wakacyjny wypoczynek warto zapoznać się z praktycznymi poradami dotyczącymi podróży poza granice kraju.

  • Porady przed wakacyjną podróżą
    Porady przed wakacyjną podróżą
  • Porady przed wakacyjną podróżą
    Porady przed wakacyjną podróżą
  • Porady przed wakacyjną podróżą
    Porady przed wakacyjną podróżą

Podróżowanie z dziećmi:

21 grudnia 2007 r. Polska przyjęła w pełni dorobek Państw Schengen wraz ze zniesieniem kontroli na granicach wewnętrznych Unii. Nie oznacza to jednak, że możemy podróżować po Europie bez dokumentów. Bez względu na wiek, każda osoba powinna mieć przy sobie dowód osobisty bądź paszport, jeżeli przekracza granice wewnętrzne Unii Europejskiej.

 

Tak samo jest w przypadku dzieci, które podróżują wraz z rodzicami, opiekunami czy też samotnie. W przypadku kontroli pozwala to funkcjonariuszom zarówno polskich, jak i służb innych państw, na ustalenie tożsamości dziecka i jest warunkiem koniecznym do przekroczenia granicy państwa. Od czasu wejścia do obiegu paszportów biometrycznych, czyli od 2006 r., skończyła się możliwość wpisywania danych dzieci do paszportów rodziców. Stąd konieczność posiadania przez nie własnych dokumentów.

 

Obecnie wniosek o wyrobienie dowodu osobistego lub paszportu można złożyć we właściwym urzędzie gminy, miasta bądź urzędzie wojewódzkim (w przypadku paszportów) praktycznie zaraz po urodzeniu się dziecka, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów, zgody rodziców i zdjęcia dziecka. W zależności od wieku osoby nieletniej dokumenty te wydawane są na różny okres ważności.

 

Odprawa na lotnisku

 

Sprawdź dokumenty

Przed planowaną podróżą należy sprawdzić, czy posiadamy wszystkie wymagane dokumenty podróży (paszport, dowód osobisty) oraz wizę, jeśli jest wymagana. Wywóz niektórych przedmiotów (np. o cechach zabytku) lub zwierząt również wymaga uzyskania wcześniej odpowiednich dokumentów od uprawnionych do ich wystawienia organów.

 

Rozważnie pakuj bagaż

Bagaż podlega ograniczeniom, zarówno jeśli chodzi o wagę, rozmiar, jak i zawartość. Ponieważ przewoźnik ma prawo do ustalenia własnych ograniczeń dotyczących np. ilości lub wielkości przewożonego bagażu, informacje dotyczące limitów należy uzyskać wcześniej w liniach lotniczych, którymi lecimy. Pamiętajmy, że nie wszystkie przedmioty mogą być transportowane drogą lotniczą. Niektóre możemy zabrać ale tylko w bagażu rejestrowanym – nie można ich bowiem wnosić na pokład samolotu. Lista przedmiotów dopuszczonych oraz zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym znajduje się na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz na stronach portów lotniczych i przewoźników. W trakcie kontroli bezpieczeństwa bagażu podręcznego przedmioty zabronione są odbierane. Jeśli zatem mamy wątpliwości, co do możliwości zabrania ze sobą danego przedmiotu, lepiej zostawmy go w domu lub umieścimy w bagażu rejestrowanym.

 

Pilnuj swojego bagażu na lotnisku

Nie zostawiajmy swojego bagażu bez opieki! Każdy bagaż bez widocznego nadzoru traktowany jest przez służby lotniskowe jako potencjalne zagrożenie, co wiąże się ze wszczęciem odpowiednich procedur bezpieczeństwa, takich jak: wyznaczenie strefy bezpieczeństwa, ewakuacja portu i rozpoznanie pirotechniczne danego bagażu. Procedury te są czasochłonne i mogą mieć wpływ na opóźnienia lotów. Odpowiedzialne podejście podróżnych do zjawiska ewentualnych aktów terrorystycznych znacząco ogranicza ilość „sytuacji kryzysowych” w lotnictwie cywilnym. Aby do nich nie dochodziło należy przede wszystkim unikać pośpiechu oraz wykonywania czynności powodujących utrudnienia, takich jak pozostawianie nadbagażu w dowolnym miejscu po przepakowaniu bagażu właściwego. Nie należy również brać od nieznajomych osób pakunków i bagażu o nieznanej zawartości. Jeśli spotkamy się z podobną propozycją, powinniśmy natychmiast powiadomić o zdarzeniu służby lotniskowe. Za pozostawienie bagażu bez opieki grożą sankcje karne w postaci mandatu karnego.

 

Przygotuj się do kontroli bezpieczeństwa

Kontrola bezpieczeństwa, której poddawani są wszyscy pasażerowie oraz ich bagaże, ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony i bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Pasażer jest dopuszczony do kontroli bezpieczeństwa po okazaniu karty pokładowej i dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu.

 

Przygotowując się do kontroli należy:

 

- wyłożyć do pojemników na taśmociągu wszystkie przedmioty metalowe, które mamy przy sobie (np. pasek z metalową klamrą, klucze, monety) oraz telefony komórkowe,

 

- wyjąć z bagażu i włożyć do pojemnika wszelkie substancje płynne i półpłynne w postaci past, żeli i substancji o konsystencji podobnej do cieczy (np. szampon, pianka do golenia, perfumy, pasta do zębów - maks. poj. 100 ml.)

 

- wyjąć z bagażu wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne takie jak: laptop, aparat fotograficzny, konsola do gier, maszynka do golenia, odtwarzacz muzyczny,

 

- zdjąć wierzchnie okrycie (płaszcz, kurtkę lub marynarkę) oraz nakrycie głowy

 

- zdjąć obuwie, jeśli zostaniemy o to poproszeni.

 

Po wykonaniu powyższych czynności czekamy na znak od obsługi portu o możliwości podejścia do kontroli.

 

Przejdź sprawnie kontrolę bezpieczeństwa

Kontrola osób i bagażu polega na niedopuszczeniu do wniesienia na pokład samolotu przedmiotów niebezpiecznych, mogących stanowić zagrożenie w ruchu lotniczym. Po wyłożeniu do pojemników na taśmociągu wszystkich posiadanych przez podróżnego przedmiotów: walizki, torebki oraz przedmiotów wymienionych w poprzednim punkcie, trafiają one do urządzenia skanującego. Umożliwia ono odczytanie na ekranie monitora informacji o zawartości poszczególnych bagaży. Może się zdarzyć, że posiadamy w swojej torbie coś, czego nie wolno nam zabrać na pokład – wówczas osoba kontrolująca poinformuje nas, co powinniśmy zrobić, aby bez przeszkód kontynuować podróż. Pasażer podczas kontroli bezpieczeństwa przechodzi przez bramkę, służącą do wykrywania metali. Jeśli urządzenie sygnalizuje, że kontrolowana osoba posiada przy sobie przedmioty zabronione, zostaje ona poddana kontroli manualnej. Pasażer może również zostać wezwany do kontroli bagażu rejestrowanego, który nadał przy odprawie biletowo-bagażowej. Jest wówczas zobowiązany udać się do wskazanego miejsca i pokazać, co przewozi. Warto pamiętać, że jesteśmy kontrolowani przez osoby przeszkolone, z doświadczeniem w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego, które działają dla dobra pasażerów, czuwając nad ich bezpieczeństwem. Spokój i opanowanie oraz zastosowanie się do poleceń kontrolujących pozwoli nam sprawnie i bez problemów przejść kontrolę bezpieczeństwa.

 

Dokładnie spakuj się po kontroli i przejdź odprawę paszportową

 

Przed opuszczeniem stanowiska kontroli musimy ponownie spakować swoje rzeczy. Emocje towarzyszące podróży i pośpiech sprawiają, że często zapominamy zabrać wszystkie wyłożone wcześniej przedmioty. Jeśli w porę zauważymy nasze niedopatrzenie, możemy wrócić po pozostawioną rzecz. Jeśli jednak zorientujemy się, że coś zostawiliśmy, dopiero na pokładzie samolotu, po wylądowaniu powinniśmy poinformować o tym telefonicznie port lotniczy. Po powrocie pozostawiony przedmiot będziemy mogli odebrać w biurze rzeczy znalezionych. Przez odprawę paszportową przechodzą pasażerowie udający się poza strefę Schengen. Po kontroli bezpieczeństwa są oni zobowiązani do okazania karty pokładowej i dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). Po odprawie paszportowej czekamy w hali odlotów na wejście na pokład samolotu.

 

Polak za granicą:

 

Informacje dotyczące zasad wjazdu obywateli RP do poszczególnych krajów i na wybrane terytoria, ostrzeżenia dla podróżujących, porady, opisy krajów, w tym przepisy celne i dane kontaktowe do placówek dyplomatycznych, znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w poradniku „Informacje dla podróżujących”:

 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

 

Przed podróżą warto zapoznać się z bieżącymi czasami oczekiwań:

 

http://www.granica.gov.pl/

 

do góry