Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Dariusz Sienicki
20.05.2022

20 maja br., w Chełmie odbyły się obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W obchodach Święta Straży Granicznej uczestniczyli: Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Szcząchor, obok towarzyszących mu funkcjonariuszy NOSG, Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka oraz przedstawiciele władz samorządowych, szkolnictwa, a także służb mundurowych.

 

 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

 

Uroczystości rozpoczęła  Msza Święta w kościele pw. Świętego Kazimierza w Chełmie. Kolejnym punktem tegorocznych obchodów Święta SG, był uroczysty apel na placu w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie, podczas którego nastąpiło wręczenie odznaczeń, wyróżnień i aktów mianowań na wyższe stopnie.

 

 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

 

 W Nadbużańskim Oddziale SG na wyższy stopień służbowy awansowało łącznie:

 

- 22 funkcjonariuszy w korpusie oficerów,

 

- 164 funkcjonariuszy w korpusie chorążych,

 

- 186 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów.

 

Medalem za zasługi dla Straży Granicznej odznaczonych zostało 18 osób, Medalem za długoletnią służbę – 24 osoby, Odznaką Straży Granicznej – 25 osób oraz Odznaką Okolicznościową – Medalem Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej – 77 osób.

 

Odznaką Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej odznaczeni zostali: Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski oraz dr Ilona Skibińska-Fabrowska – Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie.

 

Z okazji jubileuszu, Narodowy Bank Polski wyemitował srebrną monetę kolekcjonerską „30. rocznica powołania Straży Granicznej”. Monety te podczas uroczystości zaprezentowała Pani dr Ilona Skibińska-Fabrowska – Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Lublinie, która później wręczyła je Komendantowi NOSG oraz wyróżnionym funkcjonariuszom.

Srebrna moneta o nominale 10 zł „Ochrona polskiej granicy wschodniej” została wprowadzona do obiegu przez Narodowy Bank Polski 27 stycznia 2022 r.  Na rewersie monety znajdują się sylwetki funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji, żołnierza Wojska Polskiego oraz wizerunek śmigłowca Straży Granicznej na tle fragmentu zarysu Polski z zaznaczonym stylizowanym północnym i wschodnim odcinkiem granicy państwa. Na awersie jest przedstawiony wizerunek polskiego słupa granicznego.

 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
 • Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Graniczne
  Obchody 31. rocznicy powstania Nadbużańskiego Oddziału Straży Graniczne

 

Uroczystości zakończyły się defiladą pododdziałów z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej oraz pokazem sprzętu służbowego Straży Granicznej.

 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

 

16 maja 1991 roku, na mocy ustawy o Straży Granicznej uchwalonej przez Sejm 12 października 1990 roku, w miejsce rozformowanych Wojsk Ochrony Pograniczna powstała Straż Graniczna. Straż Graniczna z formacji o charakterze wojskowym przekształciła się w formację o charakterze policyjnym. Na przestrzeni lat jej profil działania, zadania, strukturę organizacyjną i uprawnienia dostosowywano do zmieniających się wymogów i potrzeb, wynikających z uwarunkowań o charakterze strategicznym, odnoszących się do polityki państwa. W szczególności proces ten związany był z włączeniem Polski do Unii Europejskiej, a następnie do strefy Schengen. Dziś Straż Graniczna jest profesjonalną formacją graniczno-migracyjną.

 

 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie to największy oddział SG w Polsce. Strzeże już nie tylko granic Rzeczpospolitej Polskiej lecz także granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i Strefy Schengen czyli obszaru, na którym zniesiona została kontrola graniczna na granicach wewnętrznych oraz stosowane są ściśle określone jednolite zasady dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych. Jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa dla obywateli Unii Europejskiej przed przedostaniem się do Europy osób, których pobyt mógłby stanowić zagrożenie dla jej bezpieczeństwa i obronności. To na barkach funkcjonariuszy m.in. naszego oddziału spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie ładu i porządku osób przekraczających granicę.

 

 

Nadbużański Oddział Straży Granicznej ochrania odcinek granicy państwowej o długości 467, 57 km., obejmując strefą swego działania obszar woj. lubelskiego. Służbę pełni tu około 3 tysięcy funkcjonariuszy i pracowników, którzy na co dzień zaangażowani są ochronę granicy z Republiką Białorusi i z Ukrainą. Ustawowe zadania oddział realizuje siłami 20 placówek: 7 na granicy z Białorusią, 11 na granicy z Ukrainą oraz 2 realizującymi zadania w głębi kraju. Placówkom podlega łącznie 12 przejść granicznych – 7 drogowych (3 na granicy z Białorusią, 4 na granicy z Ukrainą), 4 kolejowe (1 na granicy z Białorusią, 3 na granicy z Ukrainą) oraz 1 lotnicze przejście graniczne w Świdniku. W ramach Placówki SG w Białej Podlaskiej funkcjonuje Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców.

 

 

Najważniejszymi zadaniami NOSG są:

 

- ochrona granicy państwowej;

 

- organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;

 

-  rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej,

 

- zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości Straży Granicznej – także w strefie nadgranicznej;

 

- przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

 

 

W Nadbużańskim Oddziale SG, kładzie się szczególny nacisk na skuteczną ochronę granicy państwowej oraz sprawną odprawę podróżnych w przejściach granicznych.

do góry