Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Skargi i wnioski -

Nawigacja

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

03.02.2015

Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków

w poniedziałek do godz. 1730 i od wtorku do piątku w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski można wnosić pisemnie na adres:
Nadbużański Oddział Straży Granicznej
ul. Trubakowska 2
22 - 100 Chełm

lub na adres poczty elektronicznej:
wk.nosg@strazgraniczna.pl

za pomocą telefaksu na numer:

82 5685711

za pośrednictwem ePUAP:

www.epuap.gov.pl

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:

- imię i nazwisko skarżącego,
- dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!!!!! Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46) Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa
Przyjęcia interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz, 9.00-17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700
Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat (+48) 58 746 73 02
fax (+48) 58 764 73 03 Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz, 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00
Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. ślaskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul.Jagielońska 25 pokój 122
40-032 Katowice
telefon (+48 32) 72 86 800
fax (+48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat (+48) 71 34 69 115
fax (+48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 343 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

do góry