Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Spotkanie przedstawicieli szkół współpracujących z Nadbużańskim Oddziałem SG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie przedstawicieli szkół współpracujących z Nadbużańskim Oddziałem SG

Dariusz Sienicki
09.03.2017

W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej odbyło się spotkanie z przedstawicielami szkół, które na co dzień współpracują z Oddziałem.

Podstawowym celem dzisiejszego spotkania było podsumowanie wspólnej współpracy w 2016 roku oraz omówienie jej założeń na rok bieżący. W czasie dzisiejszego spotkania podpisano również porozumienia dotyczące wzajemnej współpracy pomiędzy NOSG oraz szkołami. W spotkaniu, Nadbużański Oddział Straży Granicznej reprezentowali: ppłk SG Tomasz Zybiński – Zastępca Komendanta NOSG oraz ppłk SG Marta Pogoda – Naczelnik Wydziału Koordynacji Działań.

 

 • Foto. NOSG
  Foto. NOSG
 • Foto. NOSG
  Foto. NOSG
 • Foto. NOSG
  Foto. NOSG

 

Wzajemna współpraca pomiędzy NOSG oraz szkołami, polega na popularyzowaniu wśród funkcjonariuszy oraz uczniów działań kształtujących świadomość historyczną oraz patriotyczną. W szkołach posiadających klasy profilowane, realizowany jest program nauczania, który ma na celu przekazanie uczniom wiedzy z zakresu specyfiki funkcjonowania Straży Granicznej.

 

 • Foto. NOSG
  Foto. NOSG
 • Foto. NOSG
  Foto. NOSG
 • Foto. NOSG
  Foto. NOSG
 • Foto. NOSG
  Foto. NOSG
 • Foto. NOSG
  Foto. NOSG
 • Foto. NOSG
  Foto. NOSG
 • Foto. NOSG
  Foto. NOSG
 • Foto. NOSG
  Foto. NOSG

 

W ramach prowadzonej współpracy NOSG, udzieli również stosownej pomocy merytorycznej w procesie edukacyjnym uczniów. Młodzież szkolna wraz kadrą dydaktyczną będą również zapraszani do udziału w ważnych wydarzeniach rocznicowo – historycznych organizowanych przez Oddział. Szkoły z kolei zobowiązały się do kształtowania w swoim środowisku pozytywnego wizerunku Straży Granicznej oraz popularyzowania i kultywowania tradycji polskich formacji granicznych.

 

 • Foto. NOSG
  Foto. NOSG

 

 
Nadbużański Oddział Straży Granicznej współpracuje obecnie z dwiema szkołami wyższymi oraz jedenastoma szkołami średnimi.

 

do góry