Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej ZASADY ZATRUDNIANIA ORAZ WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RP W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

ZASADY ZATRUDNIANIA ORAZ WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RP W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Dariusz Sienicki
07.03.2018

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców Nadbużański Oddział Straży Granicznej po raz kolejny organizuje spotkanie szkoleniowe dot. zasad zatrudniania cudzoziemców. W dniu 15 marca 2018 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przy ul. Spokojnej 4 (sala błękitna) w godz. 9.00 – 15.00 odbędzie się szkolenie do podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, które powierzają lub pośredniczą w uzyskiwaniu przez cudzoziemców pracy na terytorium RP oraz do cudzoziemców, którzy pracują lub chcą podjąć pracę.

 

Tematem najbliższego szkolenia będą zasady zatrudniania cudzoziemców na terytorium RP oraz wykonywania pracy w świetle obowiązujących przepisów.

 

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 

1. Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie omówi tematykę związaną z legalnością zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP.

 

2. Przedstawiciel NOSG w Chełmie omówi tematykę dotyczącą warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP w odniesieniu do zasad prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy przez cudzoziemców.

 

3. Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie omówi tematykę dotyczącą zasad uzyskiwania w Urzędach Pracy tytułów uprawniających do wykonywania pracy przez cudzoziemców.

 

4. Przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie omówi tematykę dotyczącą zasad uzyskiwania w Urzędzie Wojewódzkim tytułów uprawniających do wykonywania pracy przez cudzoziemców.

 

W trakcie spotkania planowane jest poruszenie problemów natury prawnej jak i praktycznej, związanych ze znowelizowaną z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiany zawarte w wymienionej ustawie w sposób istotny zmieniły przepisy w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę cudzoziemców, wprowadzając między innymi zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców, wydawane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

 

  • ZASADY ZATRUDNIANIA ORAZ WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RP W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
    ZASADY ZATRUDNIANIA ORAZ WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RP W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

 

Idea promowania wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych w omawianym obszarze, ma na celu przeciwdziałanie popełnieniu przestępstw i wykroczeń przez pracodawców powierzających lub zamierzających powierzyć pracę cudzoziemcom. Stanowi to bardzo ważny element w przeciwdziałaniu zjawisku nielegalnego zatrudniania pracowników, chroniąc tym samym ich interesy na polskim rynku pracy.    

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, proszone są o potwierdzenie swojego uczestnictwa pod nr telefonu: 82 568 51 47 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30).

 
do góry