Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21 - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21

Dariusz Sienicki
27.08.2021

Na terenie Centrum Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Depułtyczach Królewskich pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej, Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz innych służb i agend państwowych związanych z ochroną granic odbyła się IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21.

Tegoroczne wydarzenie zorganizowane przez Targi Lublin i Grupę MTP przy współpracy Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG oraz Rektora PWSZ w Chełmie, było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu ochrony granicy.

Podczas konferencji swoje prelekcje wygłosili eksperci i specjaliści oraz przedstawiciele Straży Granicznej, na co dzień zajmujący się ochroną granicy państwa, zwalczaniem przestępczości zorganizowanej czy zaopatrzeniem logistycznym formacji. Teoretycy i praktycy mieli możność wymienić doświadczenia oraz przedstawić aktualny stan modernizacji technicznej, potrzeby i czekające nas wyzwania technologiczne.

Poruszone zostały również kwestie dotyczące nie tylko bieżących zadań realizowanych przez Straż Graniczną w kontekście kryzysu migracyjnego, współczesnych zagrożeń międzynarodowym terroryzmem, problemów związanych z cyberprzestępczością, lotnictwem, ale również omówione zostały zagadnienia związane ze zmianami, jakie dokonały się w systemie ochrony granicy państwowej na przestrzeni 30 lat funkcjonowania formacji. 

Dopełnieniem konferencji były targi, podczas których funkcjonariusze mieli okazję zapoznać się z nowymi technologiami i trendami w ochronie granic. Krajowi i zagraniczni producenci zaprezentowali najnowocześniejsze urządzenia i  sprzęt służący do uszczelnienia granic.

 

 • IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
  IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
 • IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
  IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
 • IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
  IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
 • IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
  IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
 • IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
  IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
 • IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
  IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
 • IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
  IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
 • IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
  IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
 • IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
  IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
 • IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
  IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
 • IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
  IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
 • IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
  IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
 • IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
  IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
 • IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
  IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
 • IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
  IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
 • IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
  IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
 • IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21
  IV edycja Konferencji i Targów GRANICE 21

 

Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga w swoim przemówieniu, odczytanym przez Dyrektor Biura Prezydialnego płk SG Anetę Skorupską, podkreślił „Dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa wymusza na nas postęp technologiczny. Nie stać nas na stosowanie w służbie przestarzałego sprzętu i nieadekwatnych rozwiązań. Musimy wyprzedzać przestępców, aby mieć gwarancję technologicznej przewagi. To narzuca nam kierunki naszych inwestycji”.

Straż Graniczna, jako formacja, stale się rozwija i modernizuje, zastępując wyeksploatowany i zużyty technicznie sprzęt nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi. W ostatnich 30 latach w dziedzinie wyposażenia, którym dysponuje formacja, nastąpiła prawdziwa rewolucja. Dzisiaj jest jedną z najnowocześniejszych służb ochrony bezpieczeństwa i porządku prawnego w Polsce i w Europie. Bez zmian pozostaje główny priorytet, jakim jest zapewnienie naszym funkcjonariuszom bezpieczniej i komfortowej służby.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna przygotowana przez Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej. Ekspozycja przedstawia, wyposażenie i sprzęt wykorzystywany w służbie. Na miejscu można było również zobaczyć wystawę fotogramów z zakresu historii polskich formacji Straży Granicznej, która została przygotowana przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej.

do góry