Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Klauzula informacyjna - dotycząca zakwaterowania - RODO -

Nawigacja

RODO

Klauzula informacyjna - dotycząca zakwaterowania

Wojciech Kopeć
19.10.2018

Klauzula informacyjna - dotycząca zakwaterowania

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm, telefon: +48 82 / 568-50-02,
  e-mail: komendant.nadbuzanski@strazgraniczna.pl.
 2. Ispektorem ochrony danych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej
  adres: ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm, telefon +48 82 / 568-51-20, e-mail: iod.woi.nosg@stazgraniczna.pl.
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z zakwaterowaniem w obiektach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej na podstawie ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305 j.t. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 j.t. z późn. zm.) w związku z art. 6 ust 1 pkt. b RODO. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zakwaterowania w obiektach Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.
 4. Odbiorcy danych osobowych Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych.  
 5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych Pani/Pana
  dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 6. Okres przechowywania danych Pani/Pana
  dane osobowe będą przechowywane po realizacji usługi do końca roku kalendarzowego, a następnie będą przechowane w Archiwum Zakładowym przez okres 5 lat.
 7. Prawa osób, których dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu
  prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Profilowanie

Podane dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; dane osobowe nie będą profilowane.

do góry