Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej PSG Biała Podlaska -

Nawigacja

PSG Biała Podlaska

PSG Biała Podlaska

30.12.2014

PSG Biała Podlaska

 

Placówka Straży Granicznej w Białej Podlaskiej została utworzona z dniem 27.11.2012r. i realizuje zadania w terytorialnym zasięgu działania, obejmującym powiat radzyński, powiat łukowski, z powiatu bialskiego gminy: Biała Podlaska, Leśna Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Drelów, z powiatu parczewskiego gminy: Siemień, Jabłoń, Milanów, Dębowa Kłoda, Parczew, z powiatu łosickiego gminy: Łosice, Huszlew, Olszanka, miasta: Biała Podlaska, Parczew, Międzyrzec Podlaski, Łuków, Stoczek Łukowski, Łosice, Radzyń Podlaski.

Jako komórka organizacyjna Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej funkcjonuje Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej.

Zasady przeprowadzania widzeń

 • osoba, która przychodzi na widzenie ma obowiązek przedstawić ważny dokument tożsamości;
 • we wniosku powinny być wymienione wszystkie osoby zamierzające wziąć udział w odwiedzinach;
 • udzielenie zezwolenia na widzenie następuje niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych;
 • widzenia odbywają się siedem dni w tygodniu w godzinach 10:30-13:20 oraz 15:00-18:20;
 • czas widzenia trwa nie dłużej niż 90 min.;
 • w uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających z zaleceń psychologicznych, kierownik strzeżonego ośrodka albo funkcjonariusz odpowiedzialny za funkcjonowanie aresztu może zezwolić na przedłużenie czasu widzenia lub udzielić cudzoziemcowi więcej niż jednego widzenia w tym samym dniu.
 • w widzeniu, oprócz cudzoziemca, mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób niepełnoletnich posiadających wymaganą zgodę na widzenie nie podlega ograniczeniu, z tym że osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich posiadających zgodę na widzenie.
 • widzenia odbywają się pod nadzorem służby dyżurnej przy użyciu monitoringu wizyjnego, bez możliwości rejestracji dźwięku.
 • w uzasadnionych przypadkach w pomieszczeniu, w którym odbywa się widzenie może być obecny funkcjonariusz SG
 • w razie stwierdzenia w czasie widzenia nieodpowiedniego zachowania się cudzoziemca lub osoby odwiedzającej, zagrażającego bezpieczeństwu lub porządkowi wewnętrznemu strzeżonego ośrodka, widzenie może zostać przerwane.
 • osoby którym udzielono zgody na widzenie oraz ich bagaż, podlegają kontroli pod kątem posiadania przedmiotów niebezpiecznych oraz przedmiotów, których posiadanie w ośrodku jest zabronione;
 • w trakcie widzenia można przekazać cudzoziemcowi paczkę (po sprawdzeniu jej zwartości w obecności cudzoziemca) oraz pieniądze;
 • podczas widzeń zakazane jest przekazywanie osobie wszelkich artykułów żywnościowych;

Osoby uprawnione do widzeń z cudzoziemcami

 • osoby bliskie cudzoziemcom
 • pełnomocnicy cudzoziemców
 • przedstawiciel Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców lub przedstawiciel organizacji, do której zadań należy udzielanie pomocy cudzoziemcom, w tym pomocy prawnej oraz z podmiotem świadczącym pomoc prawną – w warunkach nienaruszających prawa do prywatności.

Zasady przekazywania paczek

 • Cudzoziemcowi mogą być przekazywane paczki z odzieżą, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz ze środkami opatrunkowymi i higienicznymi,  a także z lekami, które mogą być przekazane za zgodą lekarza, po sprawdzeniu ich zawartości w obecności cudzoziemca
 • zabronione jest przekazywanie: artykułów spożywczych, przedmiotów niebezpiecznych (np. szklanych lub metalowych), alkoholu, substancji psychotropowych, środków odurzających i innych przedmiotów, które mogą zagrażać porządkowi i bezpieczeństwu w strzeżonym ośrodku;

Podstawy prawne:

 • Ustawa o cudzoziemcach,
 • Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Rozporządzenie MSW w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców.

 

 • Kontakt 
 • adres
 • 21-500 Biała Podlaska
 • ul. Dokudowska 19
 • nr telefonu
 • nr faxu
 • nr tel. IP
 • 83 344 96 00
 • 83 344 96 05
 • adres poczty elektronicznej
 • bialapodlaska@strazgraniczna.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Komendant PSG w Białej Podlaskiej mjr SG Kamil Deneka

 

Informacja o wpływie użytkowania skanera rtg w PSG w Białej Podlaskiej na zdrowie ludzkie i środowisko:

"Działalność Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakresie użytkowania w Placówce SG w Białej Podlaskiej urządzenia rentgenowskiego służącego do prześwietlania bagaży i przesyłek nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Promieniowanie jonizujące jest ograniczone do niezbędnego minimum nie przekraczającego poziomu określonego przepisami prawa i występuje jedynie w pomieszczeniu placówki SG, w którym użytkowane jest przedmiotowe urządzenie. Procedury postępowania awaryjnego pozwalają wyłączenie urządzenia z bezpiecznej odległości, a tym samym zaprzestanie emisji promieni X, co zapewnia wysoki poziom ochrony radiologicznej i optymalny poziom bezpieczeństwa. Osoby z ogółu ludności nie są narażone na działanie promieniowania jonizującego emitowanego przez przedmiotowe urządzenie. Urządzenie nie posiada w swojej konstrukcji oraz nie wykorzystuje substancji promieniotwórczych dostarczanych z zewnątrz. Stąd też nie są uwalniane do środowiska substancje promieniotwórcze w związku z wykonywaną działalnością."  

do góry