Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej PSG Dołhobyczów -

Nawigacja

PSG Dołhobyczów

PSG Dołhobyczów

30.12.2014

PSG Dołhobyczów

        
Obszar służbowej działalności Placówki SG w Dołhobyczowie położony  jest w powiecie hrubieszowskim i obejmuje swoim zasięgiem w części gminy  Dołhobyczów  i  Mircze. Od  północy  styka  się  z rejonem zabezpieczanym  przez Placówkę SG w Kryłowie, natomiast  od  południa  sąsiaduje  z  Placówką SG w Chłopiatynie. Jest to wyłącznie granica lądowa z Ukrainą, na której w całości utrzymywany jest orny pas kontrolny, wyjątek stanowią miejsca bagniste i  mocno  zakrzaczone.

Od 26 czerwca 2014r. w Dołhobyczowie, zaczęło funkcjonować nowe przejście graniczne z Ukrainą.

Drogowe polsko-ukraińskie przejście graniczne Dołhobyczów - Uhrynów jest czwartym przejściem zlokalizowanym w województwie lubelskim na granicy polsko-ukraińskiej. Jest w całości zlokalizowane po polskiej stronie i kontroli granicznych dokonują w tym miejscu zarówno polskie jak i ukraińskie służby graniczne. Przeznaczone jest dla całodobowego, międzynarodowego ruchu osobowego.

Na przejściu granicznym Dołhobyczów - Uhrynów usytuowanych jest 7 pasów ruchu na na każdym z kierunków (kolejne dwa pasy będą oddane w następnym etapie rozbudowy) 5 pasów dla ruchu osobowego i 2 dla ruchu autobusowego.

Pod względem rozwiązań organizacyjnych i architektonicznych przejście Dołhobyczów Uhrynów jest jednym z najnowocześniejszych przejść na granicy zewnętrznej z UE. Szacuje się, że nowe przejście graniczne będzie w stanie obsługiwać w ciągu doby około 4 tys. samochodów osobowych i 30 autobusów. Liczba podróżnych przekraczających w ciągu doby granicę polsko-ukraińską w Dołhobyczowie szacowana jest na 10 tys. osób.

 
 

 

Komendant PSG w Dołhobyczowie mjr SG  Mariusz Bosowski

 

Ochraniany odcinek

granica lądowa z Ukrainą

od znaku granicznego nr

do znaku granicznego nr

820

766

Rozgraniczenie z placówkami

od południa Placówka SG w Chłopiatynie

od północy Placówka SG w Kryłowie

Kontakt

22-540 Dołhobyczów,
ul. Partyzantów 15

84653 14 00
84653 14 05

dolhobyczow@strazgraniczna.pl
 

 

 

do góry