Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej PSG Dorohusk -

Nawigacja

PSG Dorohusk

PSG Dorohusk

30.12.2014

PSG Dorohusk

    dorohusk   

Obszar służbowej działalności Placówki SG w Dorohusku to teren powiatu chełmskiego i obejmuje  w części – gminę Dorohusk oraz w całości gminy Kamień, Chełm, Rejowiec. Od północy styka się z rejonem zabezpieczanym przez Placówkę SG w Woli Uhruskiej,  natomiast  od południa  sąsiaduje z  Placówką SG w Skryhiczynie. 

         Na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki funkcjonują dwa przejścia graniczne: drogowe i kolejowe w Dorohusku.


     W dniu 9 grudnia 2004 roku otwarto Punkt Konsultacyjny Dorohusk - Jagodzin utworzony na podstawie Porozumienia między Komendantem Głównym Straży Granicznej a Państwową Administracją Służby Granicznej Ukrainy w sprawie zasad tworzenia i funkconowania punktów konsultacyjnych z dnia 22 września 2004 roku.

 

 

Komendant PSG w Dorohusku płk SG  Sławomir  Gontarz

 

Ochraniany odcinek

granica rzeczna z Ukrainą

od znaku granicznego nr

do znaku granicznego nr

1012

966

Rozgraniczenie z placówkami

od południa Placówka SG w Skryhiczynie

od północy Placówka SG w Woli Uhruskiej

Przejścia graniczne

drogowe pg w Dorohusku

kolejowe pg w Dorohusku

 

Kontakt

22-175 Dorohusk

82 566 62 00
82 566 62 05

adres poczty elektronicznej:

dorohusk@strazgraniczna.pl

 

Od dnia 27 czerwca 2022 r. w drogowym przejściu granicznym Dorohusk – Jagodzin zawiesza się ruch osobowy – odprawa graniczna prowadzona będzie wyłącznie wobec pojazdów ciężarowych oraz czasowo regularnych połączeń autobusowych.

Prosimy osoby przekraczające granicę państwową środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 7,5 tony o kierowanie się na inne przejścia graniczne (Zosin, Hrebenne i Dołhobyczów).

Przejścia - Dorohusk

Drogowe przejście graniczne Dorohusk - Jagodzin.

Drogowe przejście graniczne Dorohusk - Jagodzin. Drogowe przejście graniczne w Dorohusku posiada status przejścia międzynarodowego dla ruchu osobowego i towarowego bez ograniczeń. Funkcjonuje w systemie całodobowym. Odprawa graniczna na wjazd i wyjazd dokonywana jest na terytorium Polski przez polskie służby graniczne według kolejności: wjazd/wyjazd Straż Graniczna, Służba Celna. Odprawa graniczna dokonywana jest na 16 pasach ruchu:

Wjazd do RP - 8 pasów ruchu:

  • 4 pasy przeznaczone dla obywateli państw trzecich i ob. UE, EOG i Szwajcarii, które oznaczone są świetlnymi tablicami LED, na których sekwencyjnie pojawiają się oznaczenia ALL PASSPORTS/CARS  i  TOWARY DO ZGŁOSZENIA;
  • 1 pas ruchu przeznaczony dla obywateli UE, EOG i Szwajcarii, z oznaczeniem UE, EOG, CH/CARS, na przemian z NIC DO OCLENIA,     
  • 1 pas ruchu dla autobusów i pojazdów korpusu dyplomatycznego, z oznaczeniem ALL PASSPORTS/BUSSES naprzemiennie z CD/CCD PRIORYTET i TOWARY DO ZGŁOSZENIA.
  • 2 pasy przeznaczonych dla ruchu towarowego.

Wyjazd z RP - 8 pasów ruchu:

  • 2 pasy przeznaczone dla obywateli państw trzecich i ob. UE, EOG i Szwajcarii, które oznaczone są ledowymi tablicami świetlnymi z oznaczeniami  ALL PASSPORTS/CARS,
  • 1 pas ruchu przeznaczony dla obywateli UE, EOG i Szwajcarii, z oznaczeniem UE, EOG, CH/CARS,
  • 1 pas ruchu dla autobusów i pojazdów korpusu dyplomatycznego, z oznaczeniem ALL PASSPORTS/BUSSES naprzemiennie z CD/CCD PRIORYTET ,
  • 2 pasy z oznaczeniem TAX FREE,
  • 2 pasy przeznaczonych dla ruchu towarowego.

Kolejowe przejście graniczne Dorohusk - Jagodzin.

 
        Kolejowe przejście graniczne w Dorohusku posiada status przejścia granicznego dla międzynarodowego ruchu osobowo - towarowego. Przejście funkcjonuje całodobowo. Graniczna stacja kolejowa jest oddalona od granicy państwa o 2000 metrów, jest końcową stacją PKP na szlaku kolejowym Lublin-Dorohusk. Od granicy państwa w kierunku stacji granicznej biegną 2 tory kolejowe o prześwitach 1435 mm (tor normalny) i 1520 mm (tor szeroki, który prowadzi do bazy paliw w miejscowości Zawadówka). Na stacji znajdują się 4 torowiska o prześwicie 1520 mm i 7 o prześwicie 1435 mm, bocznica wraz z rampą do rozładunku towarów, przychodzących z głębi kraju oraz 2 perony przeznaczone do  komunikacji kolejowej w ruchu lokalnym i międzynarodowym.

        Na stacji tej obsługiwany jest ruch pasażerski w relacji międzynarodowej (2 pociągi w ciągu doby), ruch towarowy (ok. 2 pociągów w ciągu doby).
 

 

do góry