Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej PSG Dorohusk -

Nawigacja

PSG Dorohusk

PSG Dorohusk

30.12.2014

PSG Dorohusk

    dorohusk   

Obszar służbowej działalności Placówki SG w Dorohusku to teren powiatu chełmskiego i obejmuje  w części – gminę Dorohusk oraz w całości gminy Kamień, Chełm, Rejowiec. Od północy styka się z rejonem zabezpieczanym przez Placówkę SG w Woli Uhruskiej,  natomiast  od południa  sąsiaduje z  Placówką SG w Skryhiczynie. 

         Na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki funkcjonują dwa przejścia graniczne: drogowe i kolejowe w Dorohusku.


     W dniu 9 grudnia 2004 roku otwarto Punkt Konsultacyjny Dorohusk - Jagodzin utworzony na podstawie Porozumienia między Komendantem Głównym Straży Granicznej a Państwową Administracją Służby Granicznej Ukrainy w sprawie zasad tworzenia i funkconowania punktów konsultacyjnych z dnia 22 września 2004 roku.

 

Ochraniany odcinek

granica rzeczna z Ukrainą

od znaku granicznego nr

do znaku granicznego nr

1012

 

966

 

Rozgraniczenie z placówkami

od południa Placówka SG w Skryhiczynie

od północy Placówka SG w Woli Uhruskiej

Przejścia graniczne

drogowe pg w Dorohusku

kolejowe pg w Dorohusku

 

Kontakt

22-175 Dorohusk

82 566 62 00
82 566 62 05

adres poczty elektronicznej:

dorohusk@strazgraniczna.pl

 

Komendant PSG w Dorohusku ppłk SG  Sławomir  Gontarz

 

Przejścia - Dorohusk

Drogowe przejście graniczne Dorohusk - Jagodzin.


        Drogowe przejście graniczne w Dorohusku posiada status przejścia międzynarodowego dla ruchu osobowego i towarowego bez ograniczeń. Funkcjonuje w systemie całodobowym. Odprawa graniczna na wjazd i wyjazd dokonywana jest na terytorium Polski przez polskie służby graniczne według kolejności: wjazd/wyjazd Straż Graniczna, Służba Celna.

        Odprawa graniczna dokonywana jest na 25 pasach ruchu:


Wjazd do RP - 14 pasów ruchu:

 

6 pasów przeznaczonych dla ruchu osobowego, które oznaczone są ledowymi tablicami świetlnymi na których sekwencyjnie pojawiają się oznaczenia pasów ruchu zgodne z kodeksem granicznym Schengen, naprzemiennie z oznaczeniami dotyczącymi rodzaju ruchu:

1 pas ruchu dla autobusów i pojazdów korpusu dyplomatycznego, z oznaczeniem All Passports busses naprzemiennie z CD/CCD Priorytet,

1 pas ruchu z oznaczeniem UE, EOG, CH, na przemian z Nic do oclenia,

4 pasy ruchu z oznaczeniem All Passports, na przemian z Nic do oclenia.8 pasów przeznaczonych dla ruchu towarowego:

2 pasy ruchu z oznaczeniem ob. UE, EOG, CH,

5 pasów ruchu z oznaczeniem All Passports, (w tym 2 pasy dla pustych zestawów ciężarowych),

1 pas manewrowy.


Wyjazd z RP - 11 pasów ruchu:


6 pasów przeznaczonych dla ruchu osobowego:

1 pas ruchu dla autobusów i pojazdów korpusu dyplomatycznego, z oznaczeniem All Passports busses /  naprzemiennie z CD/CCD Priorytet

1 pas ruchu z oznaczeniem UE, EOG, CH

1 pas ruchu z oznaczeniem MRG naprzemiennie z „VISA NOT REQUIRED”,

1 pas ruchu z oznaczeniem All Passports,

2 pasy ruchu z oznaczeniem All Passports na jednym z nich naprzemiennie z Tax Free na drugim e-service only TAX FREE
 

5 pasów przeznaczone dla ruchu towarowego:

1 pas ruchu z oznaczeniem ob. UE, EOG, CH,

3 pasy ruchu z oznaczeniem All Passports,

1 pas ruchu manewrowy.


Kolejowe przejście graniczne Dorohusk - Jagodzin.

 
        Kolejowe przejście graniczne w Dorohusku posiada status przejścia granicznego dla międzynarodowego ruchu osobowo - towarowego. Przejście funkcjonuje całodobowo. Graniczna stacja kolejowa jest oddalona od granicy państwa o 2000 metrów, jest końcową stacją PKP na szlaku kolejowym Lublin-Dorohusk. Od granicy państwa w kierunku stacji granicznej biegną 2 tory kolejowe o prześwitach 1435 mm (tor normalny) i 1520 mm (tor szeroki, który prowadzi do bazy paliw w miejscowości Zawadówka). Na stacji znajdują się 4 torowiska o prześwicie 1520 mm i 7 o prześwicie 1435 mm, bocznica wraz z rampą do rozładunku towarów, przychodzących z głębi kraju oraz 2 perony przeznaczone do  komunikacji kolejowej w ruchu lokalnym i międzynarodowym.

        Na stacji tej obsługiwany jest ruch pasażerski w relacji międzynarodowej (2 pociągi w ciągu doby), ruch towarowy (ok. 2 pociągów w ciągu doby).

 

 

do góry