Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej PSG Horodło -

Nawigacja

PSG Horodło

PSG Horodło

30.12.2014

PSG Horodło

   Obszar służbowej działalności placówki SG położony jest na terenie powiatu hrubieszowskiego i obejmuje swoim zasięgiem w całości gminę Uchanie, w części gminy Hrubieszów i Horodło oraz gmina Wojsławice w powiecie chełmskim. Od północy styka się z rejonem zabezpieczanym  przez  Placówkę  SG  w  Skryhiczynie, natomiast  od południa sąsiaduje z Placówką SG w Hrubieszowie. 
          Urokliwa gmina Horodło leży w najbardziej na wschód wysuniętej części Polski, na pograniczu dwóch krain historycznych Polesia i Wołynia. Okolice miejscowości leżą w granicach Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w zasięgu Strzeleckiego Parku Krajobrazowego. Walory agroturystyczne tym terenom nadaje zróżnicowana rzeźba terenu Grzędy Horodelskiej, Obniżenia Dubienki i Doliny Bugu.   

 

 

Komendant PSG w Horodle mjr SG Krzysztof Paszko

 

Ochraniany odcinek

granica rzeczna z Ukrainą

od znaku granicznego nr

do znaku granicznego nr

931

882

Rozgraniczenie z placówkami

od południa Placówka SG w Hrubieszowie

od północy Placówka SG w Skryhiczynie

Kontakt

22-523 Horodło,
ul. Piłsudskiego 112

84 651 75 00
84 651 75 05

horodlo@strazgraniczna.pl

 

 

do góry