Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej PSG Kryłów -

Nawigacja

PSG Kryłów

PSG Kryłów

30.12.2014

PSG Kryłów


 

     Nową Placówkę SG w Kryłowie włączono w system ochrony granicy państwowej z dniem 04 września 2001 r. Obszar służbowej działalności placówki SG położony jest na terenie powiatu hrubieszowskiego, obejmuje w części gminy Dołhobyczów, Hrubieszów, Werbkowice oraz Mircze. Od północy styka się z rejonem zabezpieczanym przez Placówkę SG w Hrubieszowie, natomiast od południa sąsiaduje z Placówką SG w Dołhobyczowie. 

   Kryłów to miejscowość typowo agroturystyczna. Wiele atrakcji w najbliższych okolicach czeka zbieraczy runa leśnego, wędkarzy i myśliwych. Atutem miejscowej oferty turystycznej są pełne ryb stawy i wspaniała - nie tylko do wędkowania - rzeka Bug.

 

 

p.o. Komendanta PSG w Kryłowie mjr SG  Marcin Jóźwiak

 

Ochraniany odcinek

granica rzeczna z Ukrainą

od znaku granicznego nr

do znaku granicznego nr

853

820

Rozgraniczenie z placówkami

od południa Placówka SG w Dołhobyczowie

od północy Placówka SG w Hrubieszowie

Kontakt

22-530 Mircze,
ul. Hrubieszowska 7

84 651 83 00
84 651 83 05

krylow@strazgraniczna.pl

 

do góry