Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej PSG Lublin -

Nawigacja

PSG Lublin

PSG Lublin

30.12.2014

Placówka Straży Granicznej w Lublinie

Komendant PSG w Lublinie ppłk SG Dawid Krztoń

20 - 117 Lublin
ul. Podwale 3a

tel. 81 536 44 00
fax. 81 536 44 05

sdo.lublin@strazgraniczna.pl

Placówka Straży Granicznej w Lublinie, jest odrębną jednostką realizującą swe zadania w głębi kraju.  

Do głównych zadań Placówki SG należy:

  • odprawa graniczna osób oraz nadzór na prowadzoną kontrolą bezpieczeństwa w stałym lotniczym przejściu granicznym w Świdniku;
  • prowadzenie kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców;
  • prowadzenie kontroli pod kątem ujawniania przestępstw granicznych na głównych szlakach komunikacyjnych;
  • zwalczanie przestępczości w środowisku cudzoziemców;
  • działalność związana z rozpoznaniem migracyjnym;
  • współpraca z innymi służbami w zakresie zapewnienia ładu i porządku publicznego;
  • realizacja czynności zleconych przez Wojewodę, tj. wywiadów środowiskowych, sprawdzeń lokalu
  • prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia oraz postępowań karnych i administracyjnych.


Lotnicze Przejście Graniczne w Świdniku k/Lublina

21 - 040 Świdnik
ul. Króla Jana III Sobieskiego 1

tel. 81 72 86 722

tel. kom. 721 960 268

fax. 81 728 67 25

 

Grupa Zamiejscowa w Zamościu Placówki Straży Granicznej w Lublinie

22 - 400 Zamość
ul. Wyszyńskiego 2

tel. 84 63 87 135

fax. 84 63 871 25

Obszar działania Grupy Zamiejscowej w Zamościu - teren miasta Zamość, powiat zamojski, powiat biłgorajski, powiat janowski, powiat krasnostawski, z powiatu tomaszowskiego teren gmin Susiec, Tarnawatka, Rachanie, Krynice i Tyszowce, z powiatu chełmskiego teren gmin Leśniowice i Wojsławice

 

 
 
 

 

do góry