Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej PSG Sławatycze -

Nawigacja

PSG Sławatycze

PSG Sławatycze

30.12.2014

 

 

PSG Sławatycze

Obszar służbowej działalności Placówki SG w Sławatyczach obejmuje: w powiecie bialskopodlaskim gminy Sławatycze, Tuczna, Wisznice, Rossosz, Łomazy, oraz w części gminy Sosnówka i Kodeń, w powiecie włodawskim część gminy Hanna. Od północy styka się  z rejonem zabezpieczanym przez Placówkę SG w Kodniu, od południa sąsiaduje z Placówką SG w Dołhobrodach.


Drogowe przejście graniczne w Sławatyczach zostało oddane do użytku w dniu 21 stycznia 1995 roku. Czynne jest całodobowo dla międzynarodowego ruchu osobowego z wyłączeniem pojazdów objętych procedurą TIR.

Gminy przygraniczne tego rejonu należą do Parku Krajobrazowego - Podlaski Przełom Bugu. Wzdłuż linii granicznej, na całej długości ochranianego odcinka, biegnie turystyczny Nadbużański Szlak Przyjaźni.

 

Przejścia - Sławatycze

Drogowe przejście graniczne Sławatycze - Domaczewo.  

Drogowe przejście graniczne w Sławatyczach posiada status przejścia międzynarodowego dla ruchu osobowego wszystkich państw z wyłączeniem autobusów. (Od dnia 10 grudnia 2001 r. nastąpiło rozszerzenie ruchu do 3,5 t masy całkowitej, z wyjątkiem towarów objętych procedurą TIR). Odprawa graniczna dokonywana jest na 14 pasach ruchu.

Odprawa na kierunku wjazdowym odbywa się na 7 pasach odpraw znajdujących się w głównym ciągu przejścia i dodatkowych 8 stanowiskach odpraw dla autokarów, znajdujących się pod zadaszeniem za budynkami pomocniczymi. Nominalne przeznaczenie pasów odpraw przedstawia się następująco:

W dniu 06.08.2015 r. od godziny 00:00 w związku z pismem nr KG-ZG- 6591/WSG/AS/15 z dnia 03.08.2015 r. wstrzymano bezterminowo pilotaz rozszerzenia dopuszczalnego ruchu o ruch autokarow i pojazdów ciężarowych o dmc do 7,5t. Dopuszczony rodzaj ruchu jest zgodny z zapisami Obwieszczenia MSW z 3 lipca 2015 roku w sprawie ogłoszenia przejść granicznych, rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia oraz czasu ich otwarcia  i odbywa się na 7 pasach na kierunku wjazdowym i 7 pasach na kierunku wyjazdowym zgodnie z oznakowaniem:

WJAZD:
1 - CD/CC/PRIORYTET
2 - UE
3 - UE
4  - all pasports
5 - all pasports
6 - all pasports, pas zielony
7 - all pasports , towary do zgłoszenia

WYJAZD:
1 - CD/CC/PRIORYTET
2 - UE, zielony
3 - UE, zielony
4 - all pasports, zielony
5 - all pasports, VAT
6 - all pasports, E-VAT
7 - all pasports, towary do zgłoszenia"
 

 

Komendant PSG w Sławatyczach ppłk SG Piotr Stupka

 

Ochraniany odcinek

granica rzeczna z Republiką Białoruś

od znaku granicznego nr

do znaku granicznego nr

089

 

054

 

Rozgraniczenie z placówkami

od południaPlacówka SG w Dołhobrodach

od północy Placówka SG w Kodniu

Przejścia graniczne

drogowe pg w Sławatyczach

Kontakt

21-515 Sławatycze

      ul. Włodawska 12

83 376 82 00
83 376 82 05

adres poczty elektronicznej: slawatycze@strazgraniczna.pl

 

 

do góry