Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej PSG Terespol -

Nawigacja

PSG Terespol

PSG Terespol

30.12.2014

PSG Terespol

 

 
Obszar służbowej działalności Placówki SG w Terespolu położony jest w powiecie bialskim i obejmuje gminy - Terespol, Zalesie. Od północy styka się z rejonem zabezpieczanym przez Placówkę SG w Bohukałach, natomiast od południa sąsiaduje z Placówką SG w Kodniu.
Na odcinku służbowej odpowiedzialności placówki SG funkcjonują trzy przejścia graniczne: drogowe w Terespolu (przeznaczone dla ruchu osobowego), kolejowe w Terespolu, drogowe w Kukurykach (przeznaczone dla ruchu towarowego).
 

 

 

Komendant Placówki Straży Granicznej w Terespolu

ppłk SG Krzysztof Jakimiak

 

 

 

 

Ochraniany odcinek

 

 

 

 

 

Granica rzeczna z Republiką Białorusi

 

 

od znaku granicznego nr

 

do znaku granicznego nr

163

123

 

Rozgraniczenie z placówkami

od południa Placówka SG w Kodniu

od północy Placówka SG w Bohukałach

 

Przejścia graniczne

 

drogowe przejście graniczne w Kukurykach połączone - drogą celną o długości 5,2 km z terminalem samochodowym w Koroszczynie

drogowe przejście graniczne w Terespolu

kolejowe przejście graniczne w Terespolu

 

Kontakt

Adres

21-550 Terespol, ul. Wojska Polskiego 164

email: terespol@strazgraniczna.pl

Telefony

83 377 23 00
83 377 23 05

 

Drogowe przejście graniczne Kukuryki – Kozłowicze.

Drogowe przejście graniczne w Kukurykach posiada status przejścia międzynarodowego dla ruchu towarowego. Połączone jest drogą celną o długości 5,2 km z terminalem samochodowym w Koroszczynie. Terminal przeznaczony jest do dokonywania kontroli celnych, sanitarnych, weterynaryjnych i fitosanitarnych międzynarodowego ruchu towarowego.

Odprawa graniczna dokonywana jest w m. Kukuryki na 9 pasach ruchu:

Wjazd do RP - 4 pasy ruchu:

 • UE, EOG, CH) - 1,
 • ALL PASSPORTS - 3.

Wyjazd z RP – 5 pasów ruchu:

 •  EOG, CH -1,
 • ALL PASSPORTS  - 4.


Kolejowe przejście graniczne Terespol-Brześć.

 Kolejowe przejście graniczne Terespol - Brześć posiada status przejścia granicznego międzynarodowego dla ruchu osobowo-towarowego, z wykorzystaniem tzw. suchego portu przeładunkowego w Małaszewiczach. Punkt zdawczo – odbiorczy towarowy usytuowany jest na stacji Kobylany, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie stacji Małaszewicze, w odległości 5,1 km od stacji Terespol w kierunku zachodnim.

Ilość peronów udostępnionych do odprawy granicznej - 2 celowo i 1 doraźnie (peron  umiejscowiony najbliżej budynku głównego dworca kolejowego doraźnie, w zależności od natężenia ruchu pociągów i bieżących potrzeb).  

Organizacja odpraw ruchu osobowego w odniesieniu do pociągów międzynarodowych, kończących i rozpoczynających swój bieg na stacji granicznej, umożliwia wykorzystanie nw. ilości stanowisk w terminalu:

 • wjazd do RP – 4 stanowiska (4 pawilony kontrolerskie),
 • wyjazd z RP – 3 stanowiska (2 pawilony kontrolerskie).


Drogowe przejście graniczne Terespol-Brześć.

Drogowe przejście graniczne Terespol - Brześć posiada status przejścia międzynarodowego dla ruchu osobowego.

Odprawa graniczna dokonywana jest na 18 pasach ruchu:

Wjazd do RP -  8 pasów ruchu:

 • CD/CC/ PRIORYTY – ONE STOP – 1
 • UE, EOG i CH - 1
 • ALL PASSPORTS - 5
 • AUTOKARY -  1

Wyjazd z RP - 10 pasów ruchu:

 • CD/CC/ PRIORYTY - 1
 • UE, EOG i CH - 1
 • ALL PASSPORTS - 7 (w tym Tax Free)
 • AUTOKARY – 1

 

do góry