Straż Graniczna Nadbużański Oddział Straży Granicznej Akt oskarżenia w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się organizowaniem innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy i umożliwiania pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Akt oskarżenia w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się organizowaniem innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy i umożliwiania pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Dariusz Sienicki
19.05.2022

Śledztwo było nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu, a poszczególne czynności w śledztwie były wykonywane przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Dołhobyczowie oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Łodzi. Postępowanie dotyczyło działalności zorganizowanej grupy przestępczej w Łodzi, Bydgoszczy i innych miejscowościach na terenie kraju, w okresie od stycznia 2017 roku do grudnia 2019 roku.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu w kwietniu 2022 roku skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia wobec 16 osób (obywateli Ukrainy ), którym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 i 3 kk, art. 271 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zb. art. 273 kk w zb.  z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 272 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 264 § 3 kk w zw. z art. 12 § 1 kk  i z art. 65 § 1 kk i z art. 270 § 3 kk.

 

Działalność przestępcza grupy polegała na organizowaniu innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy i umożliwiania pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez uzyskiwanie dla nich zezwoleń na pracę w spółkach, które faktycznie nie prowadziły żadnej działalności i zostały założone jedynie w tym celu, co z kolei służyło do uzyskiwania przez cudzoziemców wiz krajowych.

 

Z ustaleń śledztwa wynikało, że sprawcy dokonywali założenia podmiotu gospodarczego ( spółek) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który w rzeczywistości nie prowadził żadnej działalności gospodarczej. Osoby zarządzające spółkami w ramach tych podmiotów wystawiały dokumenty w postaci oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę cudzoziemca w opisanych powyżej spółkach. Osoby, na których dane osobowe wystawiane były dokumenty, były uprzednio wyszukiwane przez pośredników na Ukrainie, ale także za pośrednictwem komunikatorów internetowych i mediów społecznościowych.

 

Następnie osoby te dokonywały opłat za uzyskanie zezwoleń, pokrywających koszty urzędowe, koszty przesłania do adresatów oraz wynagrodzenie dla osób zajmujących się ich przygotowaniem. Tak skompletowane dokumenty składane były w urzędach. Na ich podstawie cudzoziemcy uzyskiwali wizy, a następnie posługując się nimi przekraczali granicę z Ukrainy do Polski. Po przekroczeniu granicy nie podejmowali pracy w firmach, które zostały wskazane w dokumentach.

 

Za każdy wydany dokument na rzecz cudzoziemca pobierane były opłaty, stanowiące korzyść majątkową członków opisywanej grupy przestępczej. Tak funkcjonująca grupa przestępcza uzyskała łącznie co najmniej 803 pozwolenia na pracę typu „A”, które posłużyły do pozyskania 641 wiz krajowych dla obywateli Ukrainy, Gruzji, Rosji, Armenii, Białorusi, Mołdawii i innych państw spoza Unii Europejskiej. Powyższy sposób działania umożliwił nielegalne przekraczanie granicy państwowej RP oraz Unii Europejskiej przez cudzoziemców, którzy nie podejmowali zatrudnienia w spółkach objętych śledztwem.

Za zarzucane oskarżonym czyny, grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.  

 

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Zamościu

do góry